Úřední deska 2020

SouborDatum vyvěšeníDatum sejmutí
126/2020) USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ23.11.2020
125/2020) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY23.11.2020
124/2020) NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2022-2023 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘEPYCHY23.11.2020
123/2020) NÁVRH ROZPOČTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘEPYCHY NA ROK 202123.11.2020
122/2020) MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ PŘEPYCHY A POŠTY PARTNER PŘEPYCHY23.11.2020
121/2020) NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU DSO VRCHY18.11.2020
120/2020) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH18.11.2020
119/2020) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH3.11.2020
118/2020) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č.2/2020 O PRONÁJMU POZEMKU
PLÁNEK-PŘÍLOHA ZÁMĚRU
3.11.2020
117/2020) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH3.11.202018.11.2020
116/2020) MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ O DOČASNÉM OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN - PLATNÉ DO 20.11.20203.11.202023.11.2020
115/2020) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O DORUČENÍ NÁVRHU AKTUALIZACE č. 3 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE22.10.202023.11.2020
114/2020) MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ O DOČASNÉM OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN - PLATNÉ DO 3.11.202022.10.20204.11.2020
113/2020) POZVÁNKA NA JENÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 3.11.202021.10.20203.11.2020
112/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 29.10.202021.10.202029.10.2020
111/2020) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH15.10.20203.11.2020
110/2020) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH13.10.20203.11.2020
109/2020) NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE č. 2/202012.10.20203.11.2020
108/2020) MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - DOČASNÉ OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU PŘEPYCHY A POŠTY PARTNER PŘEPYCHY09.10.20204.11.2020
107/2020) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, NÁVRH ÚPRAVY MÍSTNÍHO PROVOZU08.10.20203.11.2020
106/2020) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY06.10.202022.10.2020
105/2020) NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE č. 1/202001.10.20203.11.2020
104/2020) ZÁMĚR SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ č. 1/202029.09.20203.11.2020
103/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 1.10.202022.09.202001.10.2020
102/2020) ČEZ - UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ21.09.202023.11.2020
101/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 29.9.202021.09.202029.09.2020
100/2020) NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÍ VLASTNÍCI15.09.2020
099/2020) OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB15.09.202013.10.2020
098/2020) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH15.09.202013.10.2020
097/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 17.9.202009.09.202017.09.2020
096/2020) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ08.09.202030.09.2020
095/2020) POZVÁNKA NA PRVNÍ ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE04.09.202005.10.2020
094/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 3.9.202026.08.202003.09.2020
093/2020) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH26.08.202015.10.2020
092/2020) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH26.08.202015.09.2020
091/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 2.9.202024.08.202002.09.2020
090/2020) JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE11.08.202005.10.2020
089/2020) INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ11.08.202005.10.2020
088/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 13.8.202029.07.202013.08.2020
087/2020) OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PŘÍLOHA
28.7.202005.10.2020
086/2020) STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OVK A POČTU PROSTORŮ PRO ÚPRAVU HLASOVACÍCH LÍSTKŮ28.07.202005.10.2020
085/2020) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH28.07.202026.08.2020
084/2020) OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY23.07.202010.08.2020
083/2020) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH21.07.202026.08.2020
082/2020) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ21.07.202006.08.2020
081/2020) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH10.07.202028.07.2020
080/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 9.7.202029.06.202009.07.2020
079/2020) OZNÁMENÍ DSO VRCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH24.06.2020
078/2020) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH22.06.202021.07.2020
077/2020) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH19.06.202010.07.2020
076/2020) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 1/2020
- Příloha záměru č. 1/2020
19.06.202010.07.2020
075/2020) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ POŘÍZENÍ 5. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ
- Příloha č. 1_SEZNAM PLÁNOVANÝCH JEVŮ ÚAP
- Příloha č. 2_PASPORT ÚDAJE O ÚZEMÍ
19.06.202005.10.2020
074/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ DSO VRCHY 23.6.202010.06.202023.06.2020
073/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 18.6.202010.06.202018.06.2020
072/2020) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY08.06.202010.07.2020
071/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 16.6.202003.06.202016.06.2020
070/2020) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH01.06.202019.06.2020
069/2020) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO VRCHY ZA ROK 201918.05.202030.06.2020
068/2020) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH18.05.202001.06.2020
067/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 28.5.202018.05.202028.05.2020
066/2020) OZNÁMENÍ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH DSO VRCHY13.05.202024.06.2020
065/2020) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ ZA ROK 2019
- PŘÍLOHY ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
11.05.202022.06.2020
064/2020) ROZHODNUTÍ O ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ PŘEPYCHY06.05.202022.06.2020
063/2020) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE PŘEPYCHY ZA ROK 2019
-PŘÍLOHA č. 1 - ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019
- PŘÍLOHA č. 2 - FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÍCH VÝPOMOCÍ 2019
- PŘÍLOHA č. 3 - PROTOKOL O VÝSLEDKU VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY ZA ROK 2019
- PŘÍLOHA č. 4 - VÝKAZ FIN 2-12 M OPLNĚNÍ ROZPOČTU
- PŘÍLOHA č. 5 - ROZVAHA K 31.12.2019
- PŘÍLOHA č. 6 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2019
- PŘÍLOHA č. 7 - PŘÍLOHA K 31.12.2019
- PŘÍLOHA č. 8 - INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA K 31.12.2019
- PŘÍLOHA č. 9 - ROZVAHA ZŠ A MŠ PŘEPYCHY K 31.12.2019
- PŘÍLOHA č. 9 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZŠ A MŠ PŘEPYCHY K 31.12.2019
- PŘÍLOHA č. 9 - PŘÍLOHA ZŠ A MŠ PŘEPYCHY K 31.12.2019
06.05.202029.05.2020
062/2020) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH23.04.202022.06.2020
061/2020) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
INFORMAČNÍ LETÁK PRO POPLATNÍKY
INFORMAČNÍ LETÁK PRO POPLATNÍKY
23.04.2002008.06.2020
060/2020) OZNÁMENÍ CENY PRO VODNÉ PLATNÉ OD 1.5.202023.04.202010.07.2020
059/2020) MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - PROVOZ ÚŘADU A POŠTY PARTNER OD 20.4.202020.04.202022.06.2020
058/2020) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH20.04.202018.05.2020
057/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ DSO VRCHY 28.4.202020.04.202028.04.2020
056/2020) TISKOVÁ ZPRÁVA GFŘ - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ20.04.202008.06.2020
055/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 28.4.202020.04.202028.04.2020
054/2020) POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CEN PRO STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 201920.04.202010.07.2020
053/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 21.4.202009.04.202021.04.2020
052/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 15.4.202007.04.202015.04.2020
051/2020) NABÍDKA SOCIÁLNÍ POMOCI07.04.202008.06.2020
050/2020) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY06.04.202031.12.2022
049/2020) ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ - ZRUŠENÍ JEDNÁNÍ 2.4.202001.04.202006.04.2020
048/2020) ROZHODNUTÍ STAROSTKY OBCE Z 1.4.2020 O ZRUŠENÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 2.4.202001.04.202006.04.2020
047/2020) ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ PŘEPYCHY 6.-9.4.202025.03.202023.04.2020
046/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 2.4.202025.03.202002.04.2020
045/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 2.4.202025.03.202002.04.2020
044/2020) SDĚLENÍ ZŠ OPOČNO K ZÁPISU DO 1.ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/202124.03.202006.05.2020
043/2020) ROZHODNUTÍ STAROSTKY OBCE Z 24.3.2020 O ZRUŠENÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 25.3.202024.03.202025.03.2020
042/2020) ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ JEDNÁNÍ DSO VRCHY 26.3.202024.03.202002.04.2020
041/2020) ROZHODNUTÍ O UZAVŘENÍ OÚ PŘEPYCHY a OMEZENÍ PROVOZU POŠTY PARTNER20.03.202020.04.2020
040/2020) MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ Z 19.3.202020.03.202006.04.2020
039/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ DSO VRCHY 26.3.202019.03.202024.03.2020
038/2020) VÝZVA-NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÍ VLASTNÍCI18.03.202015.09.2020
037/2020) ROZHODNUTÍ HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE č. 218.03.202018.05.2020
036/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 25.3.202017.03.202025.03.2020
035/2020) ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ Z 17.3.2020 - ZRUŠENÍ JEDNÁNÍ17.03.202025.03.2020
034/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 25.3.202017.03.202024.03.2020
033/2020) ROZHODNUTÍ STAROSTKY OBCE Z 17.3.2020 - ZRUŠENÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA17.03.202025.03.2020
032/2020) ROZHODNUTÍ STAROSTKY OBCE Z 16.3.202016.03.202020.03.2020
031/2020) USNESENÍ VLÁDY ČR č. 217 ze dne 15.3.202016.03.202028.04.2020
030/2020) USNESENÍ VLÁDY ČR č. 215 ze dne 15.3.202016.03.202028.04.2020
029/2020) MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - UZAVŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU DOBRUŠKA13.03.202006.04.2020
028/2020) OMEZENÍ AUTOBUSOVÝCH LINEK13.03.202029.05.2020
027/2020) MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ-UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU PŘEPYCHY13.03.202016.03.2020
026/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 23.3.202013.03.202017.03.2020
025/2020) ROZHODNUTÍ O UZAVŘENÍ MŠ PŘEPYCHY12.03.202006.05.2020
024/2020) MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - ZÁKAZ AKCÍ OD 10.3.2020 OD 18:00 hod.10.03.202006.04.2020
023/2020) MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - UZAVŘENÍ ŠKOL OD 11.3.202010.03.202006.04.2020
022/2020) MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 9.3.2020 - ZÁKAZ NÁVŠTĚV09.03.202006.04.2020
021/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 17.3.202009.03.202017.03.2020
020/2020) MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ05.03.202006.04.2020
019/2020) SDĚLENÍ KE KORONAVIRU - JAK SPRÁVNĚ MÝT RUCE
INFORMACE PRO CESTOVATELE
JAK SNÍŽIT RIZIKO NAKAŽENÍ KORONAVIREM
04.03.202018.05.2020
018/2020) POZVÁNKA NA JENÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 12.3.202004.03.202012.03.2020
017/2020) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH03.03.202020.04.2020
016/2020) DOPORUČENÍ - KORANOVIR
DOPORUČENÍ V AJ - KORANOVIR
02.03.202020.04.2020
015/2020) INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU
PŘÍLOHA č. 1
PŘÍLOHA č. 2
PŘÍLOHA č. 3
PŘÍLOHA č. 4
PŘÍLOHA č. 5
PŘÍLOHA č. 6
PŘÍLOHA č. 7
02.03.202023.04.2020
014/2020) DOPORUČENÍ JEDINCŮM S CESTOVATELSKOU ANAMNÉZOU26.02.202020.04.2020
013/2020) NÁVRH ROZPOČTU DSO VRCHY NA ROK 202026.02.202028.04.2020
012/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 27.2.202018.02.202027.02.2020
011/2020) VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE PŘEPYCHY ZA ROK 201913.02.202006.04.2020
010/2020) NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE PŘEPYCHY 2021-202331.01.2020
03.03.2020
009/2020) NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŘEPYCHY NA ROK 202031.01.202003.03.2020
008/2020) NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 2021-202331.01.202021.04.2020
007/2020) NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ NA ROK 202031.01.2020
21.04.2020
006/2020) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY31.01.202017.02.2020
005/2020) OZNÁMENÍ DSO VRCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH17.01.202013.05.2020
004/2020) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH17.01.202003.03.2020
003/2020) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH13.01.202023.04.2020
002/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 23.1.202013.01.202023.01.2020
001/2020) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 21.1.202013.01.202021.01.2020
000110/2019) PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO PRODEJ PEZEMKOVÝCH PARCEL PRO RD V LOKALITĚ Z 26 "V DOMCÍCH", PŘEPYCHY20.12.201911.08.2020
000109/2019) VÝŠE POPLATKU ZA SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU OD 1.1.202020.12.201923.1.2020
000108/2019) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2019 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ20.12.201903.03.2020
000107/2019) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH19.12.201917.1.2020
000106/2019) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PŘÍLOHA VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
19.12.201906.01.2020
000105/2019) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č.7/2019
- PŘÍLOHA ZÁMĚRU OBCE PŘEPYCHY č.7/2019
16.12.201923.1.2020
000103/2019) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY10.12.201931.12.2022
000098/2019) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č.6/2019 - PRODEJ POZEMKOVÝCH PARCEL
- Příloha č. 1 Záměru č. 6/2019
SMĚRNICE č.1/2019 - PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKOVÝCH PARCEL PRO RD LOKALITA Z 26 "V DOMCÍCH", PŘEPYCHY
- Příloha č. 1 směrnice - Žádost fyzická osoba
- Příloha č. 1 směrnice - Žádost manželé
- Příloha č. 1 směrnice - Žádost více osob
- Příloha č. 2 směrnice - Plná moc
- Příloha č. 3 směrnice - Kupní smlouva
- Příloha Kupní smlouvy č. 1
- Příloha Kupní smlouvy č. 2
- Příloha č. 4 směrnice - Regulativy
29.11.201911.08.2020
000095/2019) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH18.11.201913.01.2020
000094/2019) ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ V PŘEPYCHÁCH15.11.201914.12.2019
000093/2019) OZNÁMENÍ DSO VRCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH12.11.201917.1.2020
000079/2019) SEZNAM NEMOVITOSTÍ S NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝM VLASTNÍKEM K 1.8.201923.09.2019
18.03.2020
000075/2016 75) VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA7.11.2016
000072/2019) OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA10.09.201931.12.2022
000049/2016 49) STUDIE NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY PŘEPYCHY-LOKALITA V DOMCÍCH
PLÁNEK
ŽÁDOST O REZERVACI PARCELY
18.8.201617.1.2020
000041/2018) 41/2018) JMENOVÁNÍ POVĚŘENCE25.05.2018
000020/2016) 20) VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA26.4.2016