Úřední deska 2018

SouborDatum vyvěšeníDatum sejmutí
1/2018) INFORMACE PRO OBČANY - POPLATKY 201802.01.201806.02.2018
2/2018) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH09.01.201823.02.2018
3/2018) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH09.01.201815.03.2018
4/2018) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 25.1.201817.01.201825.01.2018
5/2018) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ06.02.201827.02.2018
6/2018) NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU
- INFORMACE PRO ZÁJEMCE O UŽÍVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ
- ŽÁDOST O UŽÍVÁNÍ NEMOVITÉ VĚCI VE VLASTNICTVÍ STÁTU, SE KTEROU JE PŘÍSLUŠNÝ HOSPODAŘIT SPÚ
07.02.201809.04.2018
7/2018) KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PŘEPYCHY U OPOČNA12.02.201813.03.2018
8/2018) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE14.02.201813.03.2018
9/2018) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 22.2.201814.02.201822.02.2018
10/2018) NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 201816.02.201815.03.2018
11/2018) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PŘÍLOHA
19.02.201815.03.2018
12/2018) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č.1/ 201823.02.201831.07.2018
13/2018) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH23.02.201815.03.2018
14/2018) VÝROČNÍ ZPRÁVA 201728.02.201809.04.2018
15/2018) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ01.03.201812.03.2018
16/2018) NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÍ VLASTNÍCI01.03.201828.03.2018
17/2018) NÁVRH ROZPOČTU DSO VRCHY 201809.03.201828.03.2018
18/2018) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ DSO VRCHY15.03.201828.03.2018
19/2018) OZNÁMENÍ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH OBCE PŘEPYCHY15.03.201828.03.2018
20/2018) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH15.03.201821.05.2018
21/2018) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY20.03.201829.03.2018
22/2018) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH28.03.201809.04.2018
23/2018) OZNÁMENÍ DSO VRCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH06.04.201817.07.2018
24/2018) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH09.04.201820.04.2018
25/2018) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY10.04.201804.05.2018
26/2018) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 3.5.201819.04.201803.05.2018
27/2018) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA20.04.201810.05.2018
28/2018) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH20.04.201804.05.2018
29/2018) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ ZA ROK 201827.04.201831.05.2018
30/2018) MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
OBJEMNÝ ODPAD
27.04.201804.06.2018
31/2018) NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU
INFORMACE PRO ZÁJEMCE
02.05.201804.06.2018
32/2018) POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ02.05.201831.05.2018
33/2018) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY04.05.201822.05.2018
34/2018) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH04.05.201818.06.2018
35/2018) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 2/2018
PŘÍLOHA
09.05.201826.07.2018
36/2018) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
MAPA
10.05.201831.05.2018
37/2018) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ VRCHY ZA ROK 201717.05.201828.06.2018
38/2018) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH21.05.201825.06.2018
39/2018) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE PŘEPYCHY ZA ROK 2017
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí 2017
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly 2017
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017
- Rozvaha k 31.12.2017
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
- Příloha k 31.12.2017
- Výkazy ZŠ a MŠ Přepychy k 31.12.2017
- Inventarizační zpráva k 31.12.2017
22.05.201818.06.2018
40/2018) NÁVR ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ ZA ROK 2017
- PŘÍLOHY
22.05.201825.6.2018
41/2018) JMENOVÁNÍ POVĚŘENCE25.05.2018
42/2018) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 14.6.201830.05.201814.06.2018
43/2018) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 14.6.201801.06.201814.06.2018
44/2018) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY01.06.201818.06.2018
45/2018) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ08.06.201825.06.2018
46/2018) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ- PŘEPYCHY, ZDROJ VODY14.06.201804.07.2018
47/2018) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH18.06.201817.07.2018
48/2018) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ VRCHY18.06.201828.06.2018
49/2018) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ20.06.201804.07.2018
50/2018) OZNÁMENÍ - ZRUŠENÍ JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 28.6.201825.06.201804.07.2018
51/2018) OZNÁMENÍ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ25.06.201812.09.2018
52/2018) OZNÁMENÍ O POČTU VOELBNÍCH OBVODŮ A POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY04.07.201808.10.2018
53/2018) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY17.07.201826.07.2018
54/2018) OZNÁMENÍ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH OBCE PŘEPYCHY17.07.201816.08.2018
55/2018) OZNÁMENÍ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH DSO VRCHY17.07.201808.10.2018
56/2018) ZÁMĚR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE č.. 56/201824.07.201827.08.2018
57/2018) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PŘÍLOHY
24.07.201827.08.2018
58/2018) ROZHODNUTÍ HEJTMANA KHK O VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK26.07.201806.09.2018
59/2018) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 3/2018
FOTO
31.07.201824.08.2018
60/2018) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 4/201831.07.201810.09.2018
61/2018) STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE31.07.201808.10.2018
62/2018) VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE-INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ31.07.201808.10.2018
63/2018) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 16.8.201808.08.201816.08.2018
64/2018) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH16.08.201812.09.2018
65/2018) JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE20.08.201808.10.2018
66/2018) OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY29.08.201819.09.2018
67/2018) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 6.9.201829.08.201806.09.2018
68/2018) UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ06.09.201812.11.2018
69/2018) ROZHODNUTÍ HEJTMANA KHK O UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK06.09.201809.10.2018
70/2018) DELEGOVÁNÍ ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE A PRVNÍ SCHŮZKA09.09.201808.10.2018
71/2018) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ10.09.201808.10.2018
72/2018) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH12.09.201826.09.2018
73/2018) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH12.09.201809.10.2018
74/2018) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 27.9.201818.09.201827.09.2018
75/2018) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 27.9.201818.09.201827.09.2018
76/2018) OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB18.09.201808.10.2018
77/2018) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OZNÁMENÍ O AKTUALIZACI č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE18.09.201808.10.2018
78/2018) UPOZORNĚNÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU18.09.201812.11.2018
79/2018) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH26.09.201809.10.2018
80/2018) OZNÁMENÍ DSO VRCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH08.10.2018
81/2018) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE08.10.20181.11.2018
82/2018) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH09.10.201818.10.2018
83/2018) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 5/201809.10.201822.11.2018
84/2018) MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
-KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD
09.10.201805.11.2018
85/2018) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH09.10.2018
86/2018) NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÍ VLASTNÍCI10.10.2018
87/2018) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH18.10.201819.11.2018
88/2018) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ19.10.201812.11.2018
89/2018) INFORMACE O KONÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 1.11.201824.10.201801.11.2018
90/2018) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 22.11.201813.11.201822.11.2018
91/2018) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, AKTUALIZACE č.2 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE13.11.2018
92/2018) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ14.11.201830.11.2018
93/2018) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH19.11.201826.11.2018
94/2018) ZÁMĚR č.129/2018 KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE19.11.2018
95/2018) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY19.11.2018
96/2018) NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU OBCE PŘEPYCHY 2020-202222.11.2018
97/2018) NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ A MŠ PŘEPYCHY NA ROK 201922.11.2018
98/2018) NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEPYCHY 2020-202122.11.2018
99/2018) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 6/201826.11.2018
100/2018) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH26.11.2018
101/2018) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PŘÍLOHA
26.11.2018
102/2018) CENA VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2019 A KALKULACE CEN28.11.2018
103/2018) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 2018-1203.12.2018
104/2018) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ DSO VRCHY 17.12.201803.12.2018
105/2018) POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 18.12.201803.12.2018
106/2018) OZNÁMENÍ OBCE O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH14.12.2018
107/2018) ZÁMĚR OBCE č.7/201814.12.2018