Vyberte stránku

Úřední deska 2016

SouborDatum vyvěšeníDatum sejmutí
86) INFORMACE PRO OBČANY-POPLATKY 201716.12.20162.2.2017
85) VÝŠE POPLATKU ZA SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU OD 1.1.201716.12.20162.2.2017
84) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2016, O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ16.12.20164.1.2017
83) OZNÁMENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO 201715.12.201620.1.2017
82) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY7.12.201629.12.2016
81) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 15.12.20167.12.201615.12.2016
80) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ5.12.201620.1.2017
79) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ VRCHY 13.12.20165.12.201613.12.2016
78) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 29.11.201616.11.201629.11.2016
77) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 15.11.20165.12.2016
76) VOLBA PŘÍSEDÍCÍCH SOUDU 14.11.20165.12.2016
75) VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA7.11.2016
74) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 15.11.20167.11.201615.11.2016
73) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY27.10.201615.11.2016
72) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č.11/201618.10.201615.11.2016
71) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 26.10.201617.10.201626.10.2016
70) SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU 7.10.20169.11.2016
69) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 7.10.201631.10.2016
68) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č.10/2016 7.10.201615.11.2016
67) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY30.9.201631.10.2016
66) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 6.10.201627.9.20166.10.2016
65) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 5.10.201627.9.20165.10.2016
64) UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ÚŘADU K EVIDENCI TRŽEB26.9.201627.10.2016
63) AKTUALIZOVANÝ SEZNAM NEMOVITOSTÍ S NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝM VLASTNÍKEM20.9.20169.11.2016
62) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY20.9.201611.10.2016
61) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA20.9.201611.10.2016
60) OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB20.9.20168.10.2016
59) EXEKUČNÍ PŘÍKAZ12.9.20168.10.2016
58) ČEZ-OŘEZÁNÍ STROMOVÍ12.9.201615.11.2016
57) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY12.9.201630.9.2016
56) ČESKÁ POŠTA, s.p. HLEDÁ SMLUVNÍHO ZÁSTUPCE PRO POSKYTOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB FORMOU PROVOZOVNY POŠTY PARTNER V OBCI31.8.20168.10.2016
55) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 8.9.201626.8.20168.9.2016
54) JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE26.8.20168.10.2016
53) TISKOVÁ ZPRÁVA GFŘ24.8.201627.10.2016
52) POSKYTNUTÍ INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ19.8.20168.10.2016
51) REVIZE KOTLŮ - INFORMACE
KONTROLY KOTLŮ
SEZNAM AUTORIZOVANÝCH FIREM
18.8.201620.9.2016
50) KOTLÍKOVÁ DOTACE - INFORMACE18.8.201620.9.2016
49) STUDIE NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY PŘEPYCHY-LOKALITA V DOMCÍCH
PLÁNEK
ŽÁDOST O REZERVACI PARCELY
18.8.2016
48) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY15.8.20168.9.2016
47) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 9/201612.8.20168.9.2016
46) PUBLICITA PROJEKTU ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE O PARKOVACÍ PLOCHU29.7.201619.12.2016
45) KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. PŘEPYCHY U OPOČNA29.7.20168.9.2016
44) STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE28.7.20168.10.2016
43) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 10.8.201628.7.201610.8.2016
42) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY Č.8/201618.7.201610.8.2016
41) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 14.7.20164.7.201614.7.2016
40) VESNICE ROKU 2016 - INFORMACE20.6.201624.6.2016
39) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY DNE 29.6.201620.6.201629.6.2016
38) APLIKACE BIOLOGICKÉHO PROSTŘEDKU TRICHOLET20.6.201628.7.2016
37) DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA15.6.201618.7.2016
36) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ DSO VRCHY 24.6.201615.6.201624.6.2016
35) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 16.6.20167.6.201616.6.2016
34) OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 3.6.201620.6.2016
PŘÍLOHA OZNÁMENÍ MŽP3.6.201620.6.2016
PŘÍLOHA OZNÁMENÍ MŽP3.6.201620.6.2016
PŘÍLOHA OZNÁMENÍ MŽP3.6.201620.6.2016
PŘÍLOHA OZNÁMENÍ MŽP3.6.201620.6.2016
PŘÍLOHA OZNÁMENÍ MŽP3.6.201620.6.2016
PŘÍLOHA OZNÁMENÍ MŽP3.6.201620.6.2016
33) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY Č. 7/20163.6.201620.6.2016
32) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY Č. 6/20163.6.201620.6.2016
31) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY Č. 5/20163.6.201620.6.2016
30) NAŘÍZENÍ OBCE PŘEPYCHY Č. 1/2016, O ZÁKAZU PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO PRODEJE NA ÚZEMÍ OBCE3.6.201618.6.2016
29) ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO VRCHY ZA ROK 20153.6.201620.6.2016
PŘÍLOHA Č.1 - VÝKAZ O PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.20153.6.201620.6.2016
PŘÍLOHA Č.2 - ROZVAHA K 31.12.20153.6.201620.6.2016
PŘÍLOHA Č.3 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.20153.6.201620.6.2016
PŘÍLOHA Č.4 - PŘÍLOHA K 31.12.20153.6.201620.6.2016
PŘÍLOHA Č.5 - ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 20153.6.201620.6.2016
PŘÍLOHA Č.6 - FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ ZA ROK 20153.6.201620.6.2016
PŘÍLOHA Č.7 - INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 20153.6.201620.6.2016
PŘÍLOHA Č.8 - VÝPIS Z ÚČTU K 31.12.20153.6.201620.6.2016
PŘÍLOHA Č.9 - POKLADNÍ KNIHA K 31.12.20153.6.201620.6.2016
28) ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ ZA ROK 201526.5.201616.6.2016
PŘÍLOHA Č.1-ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201526.5.201616.6.2016
PŘÍLOHA Č.2-FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ ZA ROK 201526.5.201616.6.2016
PŘÍLOHA Č.3-VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.201526.5.201616.6.2016
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY-ROZVAHA K 31.12.201526.5.201616.6.2016
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY-VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.201526.5.201616.6.2016
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY-PŘÍLOHA K 31.12.201526.5.201616.6.2016
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY-INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA K 31.12.201526.5.201616.6.2016
27) ELEKTRONICKÁ DRAŽBA24.5.201620.6.2016
26) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 2.6.201624.5.20162.6.2016
25) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY Č.4/201617.5.20162.6.2016
24) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY Č. 2/201617.5.20162.6.2016
23) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘEPYCHY 2015
16.5.20162.6.2016
PŘÍLOHA Č.1-ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ16.5.20162.6.2016
PŘÍLOHA Č.2-FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ16.5.20162.6.2016
PŘÍLOHA Č.3-PROTOKOL O PROVEDENÍ VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY16.5.20162.6.2016
PŘÍLOHA Č.4-VÝKAZ PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.201516.5.20162.6.2016
PŘÍLOHA Č.5-ZŮSTATEK ÚČTU ČS16.5.20162.6.2016
PŘÍLOHA Č.5a-VÝPIS Z ÚČTU ČNB16.5.20162.6.2016
PŘÍLOHA Č.6-POKLADNA K 31.12.201516.5.20162.6.2016
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY-ROZVAHA16.5.20162.6.2016
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY-VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY16.5.20162.6.2016
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY-PŘÍLOHA16.5.20162.6.2016
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY-INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA16.5.20162.6.2016
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY-ZPRÁVA O FINANČNÍ KONTROLE16.5.20162.6.2016
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZŠ-ROZVAHA16.5.20162.6.2016
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZŠ-VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY16.5.20162.6.2016
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZŠ-PŘÍLOHA16.5.20162.6.2016
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZŠ-INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA16.5.20162.6.2016
22) KALKULACE NÁKLADŮ NA VODOVODY A KANALIZACE16.5.20163.6.2016
21) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 5.5.201626.4.20165.5.2016
20) VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA26.4.2016
19) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKY-OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PŘEPYCHY26.4.201627.5.2016
18) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 7.4.201629.3.20167.4.2016
17) MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU23.3.201615.6.2016
16) VÝZVA PRO VLASTNÍKY POZEMKŮ14.3.201626.4.2016
15) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 22.3.201614.3.201622.3.2016
14) INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU26.2.201626.4.2016
13) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ DSO VRCHY 15.3.201626.2.201614.3.2016
12) NÁVRH ROZPOČTU DSO VRCHY 201626.2.201614.3.2016
11) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 3.3.201624.2.20163.3.2016
10) NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŘEPYCHY 201612.2.20163.3.2016
9) NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 201612.2.201622.3.2016
8) SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI CETIN4.2.201626.2.2016
7) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 11.2.20162.2.201611.2.2016
6) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 4.2.201627.1.20164.2.2016
5) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 201527.1.201622.3.2016
4) INFORMACE - KOTLÍKOVÉ DOTACE
http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189
14.1.201612.2.2016
3) VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 201614.1.20164.2.2016
2) OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Opatření obecné povahy- povodí Labe
Opatření obecné povahy - povodí Odry
Opatření obecné povahy - povodí Dunaje
14.1.201612.2.2016
1) ZÁMĚR OBCE č.1/201614.1.20164.2.2016