Vyberte stránku

Projekty 2018

Obnova budovy MŠ, čp. 167 – rekonstrukce rozvodů vody vč. rekonstrukce kuchyně

Výměna oken, dveří a vrat na budově čp. 125 – hasičská zbrojnice Přepychy

Oprava veřejného osvětlení v obci Přepychy – etapa I.

Infrastruktura lokalita Z1 a Z26