Odpady

S účinností od 1.ledna 2012  schválilo Zastupitelstvo obce Přepychy na svém jednání dne 11.10.2011, zápis č.2011-04 Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011, o systému nakládání s komunálním odpadem. Vyhláška byla schválena v souladu s platnou legislativou (zákon č.185/2001 Sb.,o odpadech).

 

Cena za svoz komunálního odpadu byla schválena Zastupitelstvem obce Přepychy dne 15.12.2016, zápis č.2016-14. Při úhradě poplatku na Pošta Partner je vydána nová svozová známka. Svozový den – pátek, svozový kalendář beze změny.

 

Telefonní kontakt Marius Pedersen (pro případ, že vám nevyvezou popelnici): 494 629 074.

 

Bioodpad

Technické služby města Opočna s.r.o. ve spolupráci s městem Opočnem zahajují od 1.7. 2014 oddělený sběr bioodpadů.

Tento projekt je realizován  na základě Operačního programu Životní prostředí – 40. výzva – Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží – 4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady. Více o projektu najdete ZDE.

V naší obci byl umístěn kontejner na parkovišti u TESONU. Více informací naleznete na stránkách TS Opočno.

Co do kontejnerů patří: Co do kontejnerů nepatří:
 • tráva
 • listí
 • větve
 • plevel
 • zbytky rostlin
 • sláma a seno
 • piliny
 • dřevní štěpka
 • hlína z květináčů
 • zbytky ovoce
 • zbytky zeleniny
 • čajové sáčky
 • kávová sedlina
 • skořápky
 • komunální odpad
 • jednorázové pleny
 • obaly od potravin (sklo, plasty, plechovky, tetrapacky)
 • textil, kůže, vlna
 • maso a kosti
 • oleje
 • uhynulá zvířata
 • popel
 • uhlí
 • cigarety
 • sáčky z vysavače
 • kamení
 • jiné biologicky nerozložitelné odpady

 

Nebezpečný a objemný odpad

Mobilní svoz nebezpečného odpadu probíhá v naší obci pravidelně na ohlášení, na parkovišti u firmy TESON. Více informací naleznete  ZDE.