Vyberte stránku

Odpady

S účinností od 1.ledna 2012  schválilo Zastupitelstvo obce Přepychy na svém jednání dne 11.10.2011, zápis č.2011-04Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011, o systému nakládání s komunálním odpadem. Vyhláška byla schválena v souladu s platnou legislativou (zákon č.185/2001 Sb.,o odpadech).

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 1/2011, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍH OODPADU 2017 A MÍSTNÍ POPLATKY

CENA ZA SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PLATNÁ OD 1.1.2017

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2015 A MÍSTNÍ POPLATKY

CENA ZA SBĚR A ULOŽENÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PLATNÁ OD 1.1.2012 

Svoz komunálního odpadu  v roce 2015
Cena za svoz komunálního odpadu zůstává ve stejné výši – dle ceníku platného od 1.1.2012 (schválilo Zastupitelstvo obce Přepychy dne 12.12.2013, zápis č.2013-07).
Poplatek za svoz odpadu uhraďte v kanceláři obecního úřadu v těchto dnech :
– termín bude upřesněn (leden 2015).
Při úhradě poplatku  vám bude vydána nová svozová známka. Známku roku 2014 bude svozová firma tolerovat v měsíci lednu 2015, následně vám nebude odpad odvezen.

Svoz komunálního odpadu  v roce 2016
Cena za svoz komunálního odpadu zůstává ve stejné výši – dle ceníku platného od 1.1.2012 (schválilo Zastupitelstvo obce Přepychy dne 12.12.2013, zápis č.2013-07).
Poplatek za svoz odpadu uhraďte v kanceláři obecního úřadu v těchto dnech :
středa 20.1.2016 v době 8:00 – 15:00 hodin
čtvrtek 21.1.2016 v době 8:00 – 15:00 hodin
pátek 22.1.2016 v době 8:00 – 18:00 hodin
sobota 23.1.2016 v době 8:00 – 12:00 hodin.

Svoz komunálního odpadu  v roce 2017
Cena za svoz komunálního odpadu byla schválena Zastupitelstvem obce Přepychy dne 15.12.2016, zápis č.2016-14.
Poplatek za svoz odpadu uhraďte v kanceláři obecního úřadu v těchto dnech :
středa 25.1.2017 v době 8:00 – 15:00 hodin
čtvrtek 26.1.2017 v době 8:00 – 15:00 hodin
pátek 27.1.2017 v době 8:00 – 18:00 hodin
sobota 28.1.2017 v době 8:00 – 12:00 hodin.

Žádáme občany o ohleduplnost a dodržení termínů vyhrazených k výběru poplatků! Děkujeme.

Při úhradě poplatku  vám bude vydána nová svozová známka.
Známku roku 2016 bude svozová firma tolerovat v měsíci lednu 2017, následně vám nebude odpad odvezen.
Svozový den – středa, svozový kalendář beze změny.

Telefonní kontakt Marius Pedersen (pro případ, že vám nevyvezou popelnici): 494 629 074.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2017

SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2016

 

BIOODPAD

Technické služby města Opočna s.r.o. ve spolupráci s městem Opočnem zahajují od 1.7. 2014 oddělený sběr bioodpadů.

NEBEZPEČNÝ A OBJEMNÝ ODPAD

Informace pro občany- odpady
Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne v naší obci v sobotu 4. 11 2017 v době 11:30 – 12:30 hod. na parkovišti u firmy TESON. Více informací naleznete  ZDE.
Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny v termínu 3.11.2017 – 6.11.2017stanoviště č.1-parkoviště u firmy TESON, stanoviště č.2-u mateřské školy.