Vyberte stránku
Ve školním roce 2016/2017 se budeme scházet v PO  13:30 – 14:30 hod. v budově ZŠ (první schůzka 3.10.2016) – 1x za 14 dní (každý sudý týden).
Již několik let funguje v naší obci kroužek ČČK pro děti, navštěvuje ho 8 dětí. Schůzky probíhají pravidelně jednou týdně v družině místní školy. Náplní kroužku je naučit děti základní vědomosti o první pomoci a jejím poskytování. V hodinách se však dozvědí i něco málo o oborech se zdravotnictvím souvisejících a spoustu dalších informací nezbytných k pochopení základních principů. Jednou ročně se malí zdravotníci zúčastňují okresního kola soutěže ČČK v první pomoci, kde si vyzkouší poskytování první pomoci simulací skutečných situací, v níž je nezbytná, například poskytování PP při autohavárii. Hlavním cílem našeho společného snažení je naučit děti samostatnému poskytování PP, pochopení základních souvislostí v oboru a schopnosti poradit si i v improvizovaných podmínkách. Protože se jedná o mladší školní věk preferuji především princip škola hrou :-).  Do dalšího roku přeji dětem hodně úspěchů v hodinách i na soutěži.
Vedoucí kroužku: Čtvrtečková Jitka, DiS.

Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků v Rychnově nad Kněžnou 22.4.2016                    foto ZDE

Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků v Rychnově nad Kněžnou                                     foto ZDE