Vyberte stránku

Czech POINT

Czech POINT – ověřené výstupy z evidencí

Výpisy z veřejných evidencí:

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

 • Rejstřík trestů
 • Centrální registr řidičů – Výpis z bodového hodnocení řidiče

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

 • U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele.
 • Obchodní rejstřík: IČ subjektu
 • Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele/fyzické osoby
 • Katastr nemovitostí: Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:

 • Rejstřík trestů: Podpis písemné žádosti a doložení totožnosti žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání
  totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možno vydat i cizincům, kteří mají povolení
  k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Evidence Cena za první stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100 Kč 50 Kč
Živnostenský rejstřík 100 Kč 50 Kč
Katastr nemovitostí 100 Kč 50 Kč
Rejstřík trestů 100 Kč 0 Kč
Výpis z bod. hodnocení řidiče 100 Kč 50 Kč