Bytová výstavba

PRODEJ POZEMKOVÝCH PARCEL V OBCI PŘEPYCHY NA RYCHNOVSKU

  • Lokalita Z 1 – prodej pokračuje. Stavba technické a dopravní infrastruktury této lokality byla zahájena v roce 2022 a bude dokončena do 31. srpna 2023. Obec odstoupila od žádosti o dotaci z programu Podpora bydlení Ministerstva pro místní rozvoj. Podmínky pro stavebníky byly zjednodušeny.


 

Lokalita Z1 – prodej parcel

Cena 1.350,-Kč bez DPH/m2 (1.633,50 Kč/m2 včetně DPH)

V případě dotazů kontaktujte starostku obce Zdeňku Seidelovou, tel. 603 485 369, zdenka.seidelova@prepychy.cz.

 


 

Lokalita Z26 – vyprodáno

Zastupitelstvo obce Přepychy na svém jednání dne 28.11.2019 vyhlásilo záměr prodeje a schválilo pravidla pro prodej pozemkových parcel.