Bytová výstavba

Z26_3.6.2019

 

Zastupitelstvo obce Přepychy schválilo na svém jednání dne 10. srpna 2016, zápis č. 2016-09, Studii nové bytové výstavby PŘEPYCHY- LOKALITY V DOMCÍCH.

V souladu s ÚP Přepychy byla aktualizovaná Územní studie zastavitelných ploch Z1 a Z26 Přepychy schválena zastupitelstvem obce dne 20.4.2017, zápis č. 2017-06.
V I. etapě bude vybudována dopravní a technická infrastruktura na lokalitě Z26. Předpoklad zahájení výstavby rodinných domů koncem roku 2018.Případní zájemci o registraci žádosti o rezervaci parcely číslo 1/Z26 až 16/Z26 se mohou hlásit na obecním úřadě.