Vyberte stránku

Bioodpad

Technické služby města Opočna s.r.o. ve spolupráci s městem Opočnem zahajují od 1.7. 2014 oddělený sběr bioodpadů.

Tento projekt je realizován  na základě Operačního programu Životní prostředí – 40. výzva – Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží – 4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady. Více o projektu najdete ZDE.

V naší obci byl umístěn kontejner na parkovišti u TESONU. Více informací naleznete na stránkách TS Opočno :  http://tsmopocno.cz/index.php/bioodpady .

Co do kontejnerů patří: Co do kontejnerů nepatří:
– tráva
– listí
– větve
– plevel
– zbytky rostlin
– sláma a seno
– piliny
– dřevní štěpka
– hlína z květináčů
– zbytky ovoce
– zbytky zeleniny
– čajové sáčky
– kávová sedlina
– skořápky
– komunální odpad
– jednorázové pleny
– obaly od potravin (sklo, plasty,
plechovky, tetrapacky)
– textil, kůže, vlna
– maso a kosti
– oleje
– uhynulá zvířata
– popel
– uhlí
– cigarety
– sáčky z vysavače
– kamení
– jiné biologicky nerozložitelné odpady